Czas spędzony w grze - Xyla

liczony od północy do północy, co każde 3 minuty

Name -4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
1
Gubihe
5h18m0s4h30m0s2h51m0s00s 12h39m0s
2
Cris
06h6m0s48m1s00 6h54m1s
3
Magik Cygan Nubiusz
01h6m0s9m0s00 1h15m0s
4
Rycerz
057m0s000 57m0s
5
Testerek
02m59s000 2m59s
6
Jan
00s000 0s