Czas spędzony w grze

liczony od północy do północy, co każde 3 minuty

Name -4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
1
Fortesque
19h33m0s19h33m1s23h8m59s23h51m0s21h36m0s 4d 11h42m0s
2
Rin
19h36m0s23h39m0s10h57m0s14h27m0s14h57m1s 3d 11h36m1s
3
Latawcem Przez Rooka
23h30m0s20h12m0s9h32m59s6h0s14h15m0s 3d 1h29m59s
4
Voltaczesiek
11h24m0s21h57m0s7h24m0s1h9m0s35m59s 1d 18h29m59s
5
Nuviusz
6m0s3h51m0s10h27m0s4h27m0s10h9m0s 1d 5h0s
6
Kuma
5h57m0s3h26m59s16h48m0s00 1d 2h11m59s
7
Roker
04h5m59s17h0s3h15m0s15m0s 1d 35m59s
8
Palixrook
2h5m59s11h21m0s9h9m0s27m0s0 23h2m59s
9
Kanye West
9h18m1s6h21m1s3h35m58s2h42m0s0 21h57m0s
10
Rooke
15h21m0s3h59m59s000 19h20m59s
11
Xanefere
00s5h30m0s7h3m0s5h18m0s 17h51m0s
12
Muzzy
033m0s2h3m0s12h3m0s0 14h39m0s
13
Elf
0s010h3m0s1h12m0s36m0s 11h51m0s
14
Nie Gap Sie
5h36m0s5h57m0s0s00 11h33m0s
15
Herbes
0011h27m0s00 11h27m0s
16
Challengera
09m0s2h54m0s7h47m59s0s 10h50m59s
17
Ltrodrigo
0004h6m0s6h29m59s 10h35m59s
18
Xedo
0051m0s7h48m0s0 8h39m0s
19
Melinda
2h11m59s02h12m0s2h42m0s0 7h5m59s
20
Nieko
5h57m0s0000 5h57m0s
21
Ferumbras
2h51m1s0s1h21m0s00 4h12m1s
22
Jakubek
002h54m0s00 2h54m0s
23
Elite Rook
2h36m0s0s000 2h36m0s
24
Tajny Agent
2h18m0s0000 2h18m0s
25
Criss
01h45m0s000 1h45m0s
26
Cliodroyne
00057m0s6m0s 1h3m0s
27
Gdzietenturniej
0039m0s18m1s0 57m1s
28
Scilestra
00051m0s0s 51m0s
29
Afass
51m0s0000 51m0s
30
Groehyia
00048m0s0s 48m0s
31
Chrurmilyte
00047m59s0 47m59s
32
Smendiadia
00042m1s0s 42m1s
33
Rambo Rookslayer
0032m59s00 32m59s
34
Hegoth
24m0s0000 24m0s
35
Hansika
018m0s000 18m0s
36
Dherique
0015m0s00 15m0s
37
Kamilak Lotnik
0015m0s00 15m0s
38
Quests
15m0s0000 15m0s
39
Gubihe
8m59s00s0s0 8m59s
40
Czesuaf
6m0s0000 6m0s
41
Dzika Kuna
0003m0s0 3m0s
42
Azi
000s00 0s
43
Maryna
000s00 0s